Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 44

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (123,5 kB)

< Dziennik nr 43

Dziennik nr 45 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
390 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2003 r. sygn. akt K 7/01 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 390 (71,0 kB)
389 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. akt K 1/01 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 389 (66,4 kB)
388 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. akt K 30/02 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 388 (65,0 kB)
387 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 marca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii itelewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych izwiązków pracodawców wwęzłowych sprawach publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 387 (58,8 kB)
386 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib iobszarów właściwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 386 (70,1 kB)
385 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych irejonowych oraz ustalenia ich siedzib iobszarów właściwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 385 (60,2 kB)
384 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 384 (5,1 MB)
383 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów ikierunków badań Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 383 (66,6 kB)
382 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. wsprawie kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego zFederacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji elektrod węglowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 382 (59,6 kB)
381 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego zFederacji Rosyjskiej iRepubliki Kazachstanu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 381 (59,1 kB)
380 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych iinnych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 380 (68,6 kB)
379 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasad wynagradzania za pracę iprzyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych wszkołach iplacówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia iWymiany Międzynarodowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 379 (63,7 kB)
378 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych zzagranicy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 378 (250,1 kB)
377 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 25 lutego 2003 r. wsprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych paliw do eksploatacji jednostek pływających transportu wodnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 377 (374,6 kB)
376 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów iusług oraz podatku akcyzowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 376 (63,6 kB)
375 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 27 lutego 2003 r. wsprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący wskład komisji egzaminacyjnych ikwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się oawans zawodowy, oraz warunków wpisywania na listę ekspertów iskreślania zniej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 375 (66,4 kB)
374 Ustawa z dnia 9 stycznia 2003 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wdniu 9 grudnia 1999 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 374 (60,6 kB)

< Dziennik nr 43

Dziennik nr 45 >