Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 41

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (128,4 kB)

< Dziennik nr 40

Dziennik nr 42 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
362 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2003 r. sygn. akt SK 9/02 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 362 (72,4 kB)
361 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2003 r. sygn. akt K 28/02 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 361 (66,8 kB)
360 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2003 r. sygn. akt P 11/02 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 360 (60,1 kB)
359 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2003 r. wsprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 359 (2,1 MB)
358 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które środki spożywcze, dozwolone substancje dodatkowe lub inne składniki żywności oraz substancje pomagające w przetwarzaniu mogą być wprowadzane na polski obszar celny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 358 (63,5 kB)
357 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2003 r. wsprawie szczegółowego zakresu sprawozdania zdziałalności komornika Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 357 (67,3 kB)
356 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2003 r. wsprawie dodatkowych wymagań wobec związków hodowców lub innych podmiotów prowadzących księgi zwierząt hodowlanych lub ubiegających się o ich otwarcie lub prowadzenie oraz podmiotów ubiegających się ootwarcie lub prowadzenie rejestrów zwierząt hodowlanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 356 (66,2 kB)
355 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2003 r. wsprawie wymogów, jakie powinny być spełnione dla zatwierdzenia stacji kwarantanny zwierząt Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 355 (66,3 kB)
354 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 24 lutego 2003 r. wsprawie wysokości procentu wpłat na Fundusz Promocji Twórczości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 354 (60,4 kB)
353 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 353 (15,7 MB)
352 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. wsprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać polarymetry Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 352 (66,6 kB)
351 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. wsprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 351 (64,2 kB)
350 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2003 r. wsprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin na koszt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego wrazie niewykorzystania przejazdu oraz dokumentów, na podstawie których następuje realizacja tych uprawnień Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 350 (1020,2 kB)
349 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do pracy wjednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 349 (88,3 kB)
348 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. wsprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia igwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia igwarancji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 348 (101,5 kB)
347 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. wsprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów ioddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 347 (66,3 kB)
346 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. wsprawie opłat paszportowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 346 (66,0 kB)
345 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie warunków i trybu ustalania wysokości oraz poboru opłaty melioracyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 345 (808,8 kB)
344 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2003 r. wsprawie wysokości mnożnika ustalającego wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego oraz stawek dodatku funkcyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 344 (64,4 kB)
343 Ustawa z dnia 9 stycznia 2003 r. oratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji wsprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 343 (59,2 kB)

< Dziennik nr 40

Dziennik nr 42 >