Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 35

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (88,5 kB)

< Dziennik nr 34

Dziennik nr 36 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
312 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2003 r. sygn. akt P. 12/02 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 312 (96,6 kB)
311 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. o sprostowaniu błędów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 311 (60,6 kB)
310 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 310 (71,9 kB)
309 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane wściekach przemysłowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 309 (1,0 MB)
308 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. wsprawie wymagań wzakresie prowadzenia pomiarów poziomów wśrodowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 308 (378,7 kB)
307 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 4 lutego 2003 r. wsprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej iużywania urządzeń radiowych przez jednostki organizacyjne podległe inadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 307 (66,9 kB)
306 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie zakresu oraz trybu zwrotu opłaty paszportowej iponiesionych kosztów wprzypadku unieważnienia paszportu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 306 (61,5 kB)
305 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 30 stycznia 2003 r. wsprawie wysokości funduszu na nagrody roczne iuznaniowe oraz zapomogi dla policjantów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 305 (67,1 kB)
304 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2003 r. wsprawie szczegółowych zasad przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater oraz normy powierzchni mieszkalnej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej iczłonkom ich rodzin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 304 (88,1 kB)
303 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą ztych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 303 (72,9 kB)
302 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 lutego 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji przejęcia na przechowanie produktów rybołówstwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 302 (253,3 kB)
301 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej wprzypadku podejrzenia lub stwierdzenia niewłaściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, dozwolonych substancji dodatkowych iinnych składników żywności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 301 (65,6 kB)
300 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 r. wsprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 300 (85,6 kB)
299 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 r. wsprawie zawartości dodatków paszowych wniektórych mieszankach paszowych uzupełniających Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 299 (61,3 kB)
298 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wylęgu drobiu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 298 (78,5 kB)
297 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej wjednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych wwykonywaniu tej obsługi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 297 (60,4 kB)
296 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości oraz za prawo do wykorzystywania częstotliwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 296 (685,5 kB)
295 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie bezpiecznego przewozu ładunków masowych statkami morskimi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 295 (90,8 kB)
294 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2003 r. wsprawie ustalenia granicy portu morskiego wGdyni od strony lądu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 294 (74,0 kB)
293 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie kas rejestrujących Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 293 (67,5 kB)
292 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 292 (61,5 kB)

< Dziennik nr 34

Dziennik nr 36 >