Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 34

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (87,1 kB)

< Dziennik nr 33

Dziennik nr 35 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
291 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 12 lutego 2003 r. wsprawie upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej iPrezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 291 (177,4 kB)
290 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2003 r. wsprawie konkursu ofert na oddanie wużytkowanie obwodu rybackiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 290 (2,1 MB)
289 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2003 r. wsprawie bezpieczeństwa ihigieny pracy wzakładach przetwarzających owoce iwarzywa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 289 (67,7 kB)
288 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia wysokości uposażenia oraz szczegółowych warunków ustalania i wypłacania innych należności pieniężnych żołnierzom skierowanym do akademii iszkół lub na kursy za granicę oraz organów właściwych wtych sprawach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 288 (61,3 kB)
287 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2003 r. wsprawie zakresu itrybu składania uzupełniającego egzaminu kwalifikacyjnego dla inspektorów kontroli skarbowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 287 (67,4 kB)
286 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 21 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 286 (66,9 kB)
285 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 12 lutego 2003 r. wsprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub kierunek i specjalność zawodową Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 285 (67,5 kB)
284 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne wimieniu marszałka województwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 284 (82,6 kB)
283 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej iczłonka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne wimieniu starosty Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 283 (82,7 kB)
282 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. wsprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne wimieniu wójta Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 282 (82,4 kB)
281 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 281 (58,7 kB)

< Dziennik nr 33

Dziennik nr 35 >