Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 33

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (410,3 kB)

< Dziennik nr 32

Dziennik nr 34 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
280 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 280 (391,0 kB)
279 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 279 (396,2 kB)
278 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 278 (383,2 kB)
277 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie limitów tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 277 (2,5 MB)
276 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych do wykonywania niektórych czynności w imieniu tej Inspekcji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 276 (423,1 kB)
275 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 275 (392,4 kB)
274 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla stopni wojskowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 274 (382,0 kB)
273 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 273 (389,7 kB)
272 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 272 (386,2 kB)
271 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 271 (382,2 kB)
270 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 270 (401,4 kB)
269 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 269 (418,0 kB)
268 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 268 (409,5 kB)
267 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wypłacania z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 267 (393,2 kB)
266 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 266 (383,8 kB)
265 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 265 (383,9 kB)
264 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 264 (2,5 MB)
263 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 263 (5,8 MB)

< Dziennik nr 32

Dziennik nr 34 >