Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 26

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (454,4 kB)

< Dziennik nr 25

Dziennik nr 27 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
231 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien wdrodze mandatu karnego, oraz zasad isposobu wydawania upoważnień Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 231  (382,3 kB)
230 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie kontroli ruchu drogowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 230  (373,2 kB)
229 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 16 stycznia 2003 r. wsprawie wykazu chorób funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu iPaństwowej Straży Pożarnej powstałych wzwiązku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby oraz chorób ischorzeń, które istniały przed przyjęciem do służby, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się wczasie trwania służby na określonych stanowiskach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 229  (384,5 kB)
228 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2003 r. wsprawie dokumentów potwierdzających dokonanie wwozu towaru do kraju przeznaczenia oraz wzoru formularza, na którym składa się oświadczenie owywozie danego towaru wokreślonej ilości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 228  (373,5 kB)
227 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. wsprawie formularza ewidencyjnego stosowanego wżegludze śródlądowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 227  (1,4 MB)
226 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. wsprawie szczegółowych form działalności wychowawczej izapobiegawczej wśród dzieci imłodzieży zagrożonych uzależnieniem Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 226  (382,5 kB)
225 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów isłuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów isprawdzianów wszkołach publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 225  (443,7 kB)
224 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie grup zaszeregowania istawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wtych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego ztytułu wysługi lat Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 224  (459,7 kB)

< Dziennik nr 25

Dziennik nr 27 >