Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 25

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (463,6 kB)

< Dziennik nr 24

Dziennik nr 26 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
223 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2003 r. wsprawie szczególnych rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz szczegółowych wymagań organoleptycznych, fizycznych ichemicznych dla tych napojów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 223 (394,6 kB)
222 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2003 r. wsprawie rodzajów moszczy gronowych iszczegółowych wymagań dla tych moszczy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 222 (375,7 kB)
221 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. wsprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Zakładu Górniczego „Bytom I” Sp. zo.o. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 221 (376,2 kB)
220 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2003 r. wsprawie przywrócenia stosowania stawek celnych wramach plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących zRepubliki Słowackiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 220 (376,2 kB)
219 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2003 r. wsprawie dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku iołowiu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 219 (381,3 kB)
218 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2003 r. wsprawie osłon socjalnych dla pracowników górnictwa soli, rud cynku iołowiu oraz byłych pracowników zlikwidowanej Kopalni Barytu „Boguszów” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 218 (387,5 kB)
217 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. wsprawie wynagrodzenia Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 217 (376,0 kB)
216 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. uchylające rozporządzenie wsprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych wwojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych iAdministracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 216 (376,0 kB)
215 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasad wynagradzania za pracę iprzyznawania innych świadczeń związanych zpracą dla pracowników zatrudnionych wpaństwowych jednostkach sfery budżetowej działających wzakresie rolnictwa igospodarki żywnościowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 215 (378,9 kB)
214 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasad wynagradzania za pracę iprzyznawania innych świadczeń związanych zpracą dla pracowników zatrudnionych wpaństwowych jednostkach sfery budżetowej działających wzakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych ileśnictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 214 (381,8 kB)
213 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasad wynagradzania za pracę iprzyznawania innych świadczeń związanych zpracą dla pracowników zatrudnionych wpaństwowych jednostkach sfery budżetowej działających wzakresie kultury fizycznej iturystyki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 213 (381,9 kB)
212 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasad wynagradzania za pracę iprzyznawania innych świadczeń związanych zpracą dla pracowników zatrudnionych wpaństwowych jednostkach sfery budżetowej działających wzakresie budownictwa igospodarki przestrzennej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 212 (375,7 kB)
211 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych wniektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 211 (379,0 kB)
210 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasad wynagradzania za pracę iprzyznawania innych świadczeń związanych zpracą dla pracowników zatrudnionych wniektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 210 (381,5 kB)
209 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasad wynagradzania za pracę iprzyznawania innych świadczeń związanych zpracą dla pracowników zatrudnionych wOśrodku Studiów Wschodnich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 209 (375,2 kB)
208 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasad wynagradzania za pracę iprzyznawania innych świadczeń związanych zpracą dla pracowników zatrudnionych wBiurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 208 (375,9 kB)
207 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasad wynagradzania za pracę iprzyznawania innych świadczeń związanych zpracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 207 (384,7 kB)
206 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zasad wynagradzania za pracę iprzyznawania innych świadczeń związanych zpracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 206 (381,9 kB)
205 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. wsprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych zpracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 205 (403,2 kB)
204 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. wsprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz lnu na potrzeby przemysłu tekstylnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 204 (376,5 kB)
203 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. wsprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz nasion polskich odmian burakówcukrowych reprodukowanych za granicą przeznaczonych do uzyskania kwalifikowanego materiału siewnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 203 (376,5 kB)

< Dziennik nr 24

Dziennik nr 26 >