Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 232

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (50,5 kB)

< Dziennik nr 231

Dziennik dla roku 2004, numer 1 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
2343 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2343 (3,5 MB)
2342 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2342 (121,2 kB)
2341 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i dokumentów, które mogą potwierdzić posiadanie tych środków oraz cel przekroczenia granicy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2341 (32,4 kB)
2340 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków tworzenia i wysokości oraz sposobu podziału funduszu na nagrody roczne i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2340 (39,3 kB)
2339 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2339 (40,5 kB)
2338 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2338 (40,3 kB)
2337 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2337 (41,4 kB)
2336 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Instytut Maszyn Spożywczych” w Warszawie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2336 (41,0 kB)
2335 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2335 (33,5 kB)
2334 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2334 (394,8 kB)
2333 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2333 (251,6 kB)
2332 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz warunków ponoszenia kosztów z tym związanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2332 (46,9 kB)
2331 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłat uiszczanych przez przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2331 (33,5 kB)
2330 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2330 (11,8 MB)
2329 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamówień na realizację ze środków funduszu wypadkowego świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2329 (44,3 kB)
2328 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2328 (43,0 kB)
2327 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału kosztów operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2327 (40,2 kB)
2326 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2326 (39,7 kB)
2325 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2325 (40,1 kB)
2324 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2324 (39,8 kB)
2323 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Konfederacji Sportu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2323 (45,2 kB)
2322 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2322 (39,8 kB)
2321 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu pokrywania kosztów związanych z utworzeniem i działalnością studiów wojskowych w wyższych szkołach morskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2321 (33,8 kB)
2320 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2320 (34,5 kB)
2319 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2319 (46,2 kB)
2318 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 12 października 2003 r. w województwie podlaskim w okręgu wyborczym nr 23 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2318 (33,0 kB)

< Dziennik nr 231

Dziennik dla roku 2004, numer 1 >