Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 230

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (58,0 kB)

< Dziennik nr 229

Dziennik nr 231 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
2311 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w latach 2004—2005 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2311 (139,3 kB)
2310 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2310 (37,5 kB)
2309 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie metod analiz jaj kurzych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2309 (59,2 kB)
2308 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2308 (1,6 MB)
2307 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2307 (2,1 MB)
2306 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową w 2004 r. oraz sposobu i warunków podziału tej kwoty Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2306 (32,4 kB)
2305 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznych Umów Finansowych na lata 2002 i 2003 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2305 (416,1 kB)
2304 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wyjątków od zakazu wykonywania lotów próbnych i akrobacyjnych nad osiedlami i innymi skupiskami ludności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2304 (38,8 kB)
2303 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2303 (58,3 kB)
2302 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2302 (38,3 kB)
2301 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2301 (770,6 kB)
2300 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2300 (1,4 MB)
2299 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zrzutów ze statku powietrznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2299 (33,1 kB)
2298 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu wyznaczania stacji paliwowych, w których dokonywana będzie kontrola, oraz wzorów raportów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2298 (906,9 kB)
2297 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2297 (463,6 kB)
2296 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych zbóż z zagranicy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2296 (84,6 kB)
2295 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentu na przywóz cementu pochodzącego z Republiki Białorusi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2295 (38,9 kB)
2294 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego w Katowicach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2294 (33,0 kB)
2293 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2293 (45,6 kB)
2292 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2292 (39,9 kB)
2291 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2291 (39,6 kB)
2290 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2290 (33,5 kB)
2289 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2289 (44,1 kB)

< Dziennik nr 229

Dziennik nr 231 >