Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 23

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (395,6 kB)

< Dziennik nr 22

Dziennik nr 24 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
196 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. wsprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal iwyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 196  (450,4 kB)
195 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tymczasowej opłaty celnej dodatkowej w związku znadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 195  (403,7 kB)
194 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegółowego zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 194  (12,6 MB)
193 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 29 stycznia 2003 r. wsprawie sposobu itrybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci imłodzieży Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 193  (370,8 kB)
192 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 29 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie orzekania opotrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 192  (996,8 kB)
191 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie określenia wartości bonów paliwowych przypadających na 1 ha użytków rolnych w2003 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 191  (370,6 kB)
190 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu iterminu jego udostępnienia przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu iterminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne ifundusz emerytalny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 190  (370,6 kB)
189 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania idotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych zprowadzeniem instytucji kultury, przejętych wdniu 1 stycznia 1999 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 189  (369,8 kB)
188 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. wsprawie szczegółowych zasad itrybu finansowania idziałania kontyngentu policyjnego wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 188  (374,6 kB)

< Dziennik nr 22

Dziennik nr 24 >