Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 229

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (137,9 kB)

< Dziennik nr 228

Dziennik nr 230 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
2288 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 24 grudnia 2003 r. wsprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2288 (519,0 kB)
2287 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2287 (53,4 kB)
2286 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. wsprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2286 (54,2 kB)
2285 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2285 (49,6 kB)
2284 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2284 (60,0 kB)
2283 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2283 (53,9 kB)
2282 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2282 (53,7 kB)
2281 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu obliczania wartości zamówienia publicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2281 (53,7 kB)
2280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2280 (65,2 kB)
2279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. wsprawie szczegółowego trybu postępowania wsprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych zudzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków oudzielenie dotacji powiatowi i gminie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2279 (261,9 kB)
2278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu, formy i terminów dostarczania informacji przez niektóre podmioty prowadzące działalność maklerską oraz rachunki papierów wartościowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2278 (3,7 MB)
2277 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks morski, ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2277 (54,5 kB)
2276 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2276 (116,8 kB)
2275 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2275 (92,2 kB)
2274 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2274 (64,9 kB)
2273 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2273 (60,8 kB)
2272 Ustawa z dnia 27 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2272 (53,5 kB)
2271 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2271 (69,5 kB)

< Dziennik nr 228

Dziennik nr 230 >