Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 228

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (261,6 kB)

< Dziennik nr 227

Dziennik nr 229 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
2270 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarow rolnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2270 (4,6 MB)
2269 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością prowadzoną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2269 (197,8 kB)
2268 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej płaconej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2268 (192,8 kB)
2267 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2267 (197,4 kB)
2266 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2266 (197,9 kB)
2265 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2265 (198,3 kB)
2264 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2264 (198,4 kB)
2263 Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2263 (193,0 kB)
2262 Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2262 (205,2 kB)
2261 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2261 (197,5 kB)
2260 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2260 (207,2 kB)
2259 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2259 (206,4 kB)
2258 Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. uchylająca ustawy o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2258 (192,7 kB)
2257 Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2257 (192,7 kB)
2256 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy — Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2256 (264,1 kB)
2255 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2255 (365,0 kB)

< Dziennik nr 227

Dziennik nr 229 >