Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 222

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (64,2 kB)

< Dziennik nr 221

Dziennik nr 223 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
2214 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2214 (3,5 MB)
2213 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe strażaków Państwowej Straży Pożarnej zwolnionych ze służby Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2213 (30,7 kB)
2212 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe policjantów zwolnionych ze służby Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2212 (30,6 kB)
2211 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2211 (157,7 kB)
2210 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie odzieży używanej i pozostałych artykułów używanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2210 (66,1 kB)
2209 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie niektórymi towarami z zagranicą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2209 (223,4 kB)
2208 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie kątowników i kształtowników ze stali niestopowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2208 (85,5 kB)
2207 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, za wydanie certyfikatu importowego oraz za poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2207 (29,9 kB)
2206 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegółowego zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2206 (4,0 MB)
2205 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2205 (36,1 kB)
2204 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i trybu przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładu ubezpieczeń oraz podmiotów, które wykonują czynności ubezpieczeniowe w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2204 (40,6 kB)
2203 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela ubezpieczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2203 (40,8 kB)
2202 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2202 (7,8 MB)
2201 Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2201 (28,8 kB)
2200 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2200 (64,2 kB)

< Dziennik nr 221

Dziennik nr 223 >