Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 217

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (40,9 kB)

< Dziennik nr 216

Dziennik nr 218 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
2142 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2003 r. sygn. akt K 49/01 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2142 (92,8 kB)
2141 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. wsprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2141 (38,1 kB)
2140 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie korpusów osobowych igrup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2140 (36,4 kB)
2139 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2139 (1,2 MB)
2138 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2138 (50,1 kB)
2137 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie warunków, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe wformie dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisję danych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2137 (33,8 kB)
2136 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2136 (63,5 kB)
2135 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2135 (38,8 kB)
2134 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2134 (39,3 kB)
2133 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2133 (37,7 kB)
2132 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2132 (67,7 kB)
2131 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się owykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2131 (46,0 kB)
2130 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2003 r. wsprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2130 (33,3 kB)
2129 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. wsprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych zakładów ubezpieczeń powiązanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2129 (45,0 kB)
2128 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 9 grudnia 2003 r. wsprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2128 (38,9 kB)
2127 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2127 (33,3 kB)
2126 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji Nr 1/2003 Rady Stowarzyszenia UE—RP z dnia 25 lutego 2003 r. zmieniającej Protokół 4 do Układu Europejskiego, dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2126 (33,3 kB)
2125 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2125 (58,9 kB)
2124 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. ozmianie ustawy oautostradach płatnych oraz ozmianie niektórych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2124 (98,3 kB)

< Dziennik nr 216

Dziennik nr 218 >