Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 211

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (43,2 kB)

< Dziennik nr 210

Dziennik nr 212 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
2071 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2071 (39,6 kB)
2070 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2070 (60,9 kB)
2069 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie elektrod grafitowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2069 (60,9 kB)
2068 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. wsprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2068 (24,1 kB)
2067 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. wsprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2067 (23,6 kB)
2066 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. wsprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2066 (23,6 kB)
2065 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. wsprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2065 (23,8 kB)
2064 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2064 (26,4 kB)
2063 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków, w których zgłoszenie celne może być unieważnione po zwolnieniu towarów, szczegółowego trybu postępowania organu celnego przy przeprowadzaniu rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy unieważnianiu zgłoszeń celnych oraz zwalnianiu towarów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2063 (23,8 kB)
2062 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2003 r. wsprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2062 (27,9 kB)
2061 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2061 (24,0 kB)
2060 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. wsprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2060 (40,6 kB)
2059 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sprawozdania z działalności Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2059 (28,2 kB)
2058 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2058 (28,5 kB)
2057 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie danych gromadzonych w bazach danych tworzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2057 (31,3 kB)
2056 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. wsprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2056 (39,3 kB)
2055 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nadania regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, ustalenia wysokości opłat egzaminacyjnych oraz wynagrodzenia członków tej Komisji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2055 (23,7 kB)
2054 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. wsprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2054 (37,2 kB)
2053 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie sposobu składania wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz zgłaszania zmian danych objętych tym wpisem Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2053 (27,7 kB)
2052 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć iprowadzić kierunek lub kierunek i specjalność zawodową Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2052 (28,5 kB)
2051 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2003 r. wsprawie szczegółowego zakresu itrybu uczestnictwa podmiotów wwykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających izapobiegawczych, atakże społecznej kontroli nad ich wykonywaniem Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2051 (28,9 kB)
2050 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2050 (35,4 kB)
2049 Ustawa z dnia 17 października 2003 r. ozmianie ustawy — Prawo przewozowe oraz ustawy ożegludze śródlądowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2049 (27,3 kB)

< Dziennik nr 210

Dziennik nr 212 >