Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 206

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (31,6 kB)

< Dziennik nr 205

Dziennik nr 207 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
2012 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2003 r. sygn. akt SK 22/02 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2012 (72,0 kB)
2011 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2003 r. sygn. akt P 6/03 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2011 (24,8 kB)
2010 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2003 r. sygn. akt K 32/02 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2010 (24,8 kB)
2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2009 (69,8 kB)
2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu i używania oraz wzorów oznakowania znakiem zgodności CE Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2008 (38,0 kB)
2007 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie określenia przełożonych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz trybu postępowania w tych sprawach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2007 (29,8 kB)
2006 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2006 (33,6 kB)
2005 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Służbie Więziennej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2005 (28,7 kB)
2004 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2004 (46,5 kB)
2003 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2003 (24,3 kB)
2002 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2002 (28,2 kB)
2001 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać gęstościomierze zbożowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2001 (71,1 kB)
2000 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu, formy i zasad sporządzania rocznych sprawozdań dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 2000 (50,0 kB)
1999 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez członków zarządu powszechnego towarzystwa emerytalnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1999 (33,8 kB)
1998 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1998 (77,7 kB)
1997 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie udzielania ułatwień płatniczych innych niż odroczenie płatności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1997 (30,6 kB)
1996 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie odraczania płatności należności celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1996 (31,0 kB)
1995 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Frampola w województwie lubelskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1995 (28,3 kB)
1994 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1994 (49,3 kB)

< Dziennik nr 205

Dziennik nr 207 >