Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 204

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (257,6 kB)

< Dziennik nr 203

Dziennik nr 205 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1988 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1988 (2,9 MB)
1987 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie sposobu postępowania zprotokołami przesłuchań iinnymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1987 (190,2 kB)
1986 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków i sposobu zaopatrzenia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1986 (214,2 kB)
1985 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. wsprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1985 (290,1 kB)
1984 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących wytwarzania środków żywienia zwierząt Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1984 (209,1 kB)
1983 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2003 r. wsprawie regulaminów przewoźników lotniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1983 (193,2 kB)
1982 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. wsprawie norm wyżywienia, przypadków, wktórych funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1982 (201,5 kB)
1981 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1981 (189,0 kB)
1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1980 (190,5 kB)
1979 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1979 (191,6 kB)
1978 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1978 (194,3 kB)
1977 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie należności pieniężnych iświadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa ipracowników wojska zatrudnionych wjednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1977 (189,7 kB)
1976 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1976 (194,2 kB)
1975 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie opłat za dokonanie rezerwacji cząstotliwości, za prawo do dysponowania częstotliwością oraz za prawo do wykorzystywania częstotliwości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1975 (226,3 kB)

< Dziennik nr 203

Dziennik nr 205 >