Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 193

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (46,8 kB)

< Dziennik nr 192

Dziennik nr 194 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1893 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1893 (139,3 kB)
1892 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 października 2003 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innymi niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą muzealiów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1892 (47,0 kB)
1891 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1891 (559,3 kB)
1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1890 (396,3 kB)
1889 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1889 (27,2 kB)
1888 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1888 (169,5 kB)
1887 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1887 (22,6 kB)
1886 Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2003 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1886 (22,6 kB)
1885 Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o ratyfikacji Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym art. 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z protokołami stanowiącymi jej integralną część Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1885 (22,6 kB)
1884 Ustawa z dnia 10 września 2003 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1884 (78,4 kB)

< Dziennik nr 192

Dziennik nr 194 >