Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 178

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (33,5 kB)

< Dziennik nr 177

Dziennik nr 179 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1749 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1749 (101,9 kB)
1748 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wysokości środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i dokumentów, które mogą potwierdzić posiadanie tych środków oraz cel przekroczenia granicy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1748 (48,5 kB)
1747 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia opłaty wywozowej od zbóż i produktów przemysłu młynarskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1747 (138,6 kB)
1746 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1746 (28,0 kB)
1745 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1745 (42,3 kB)
1744 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać beczki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1744 (33,9 kB)
1743 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1743 (32,7 kB)
1742 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1742 (38,1 kB)
1741 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1741 (25,5 kB)
1740 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2003 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1740 (42,5 kB)
1739 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1739 (161,4 kB)

< Dziennik nr 177

Dziennik nr 179 >