Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 175

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (39,0 kB)

< Dziennik nr 174

Dziennik nr 176 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1709 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2003 r. wsprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki idziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasad organizowania idziałania tych placówek Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1709 (129,1 kB)
1708 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2003 r. wsprawie szkolenia sportowego zawodników — członków kadry narodowej, powołanych do czynnej służby wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1708 (30,0 kB)
1707 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003 r. wsprawie postępowania wrazie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1707 (400,6 kB)
1706 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wykazu typów budowli iurządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1706 (29,3 kB)
1705 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. wsprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej onazwie „Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej „Stolbud”” wWołominie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1705 (25,1 kB)
1704 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie samodzielnych funkcji technicznych wbudownictwie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1704 (167,2 kB)
1703 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2003 r. wsprawie określenia sądów polubownych właściwych do rozpoznawania spraw związanych z wydawaniem i używaniem elektronicznych instrumentów płatniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1703 (24,7 kB)
1702 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2003 r. w sprawie określenia sposobu, zakresu iterminów przekazywania przez banki iinstytucje pieniądza elektronicznego danych dotyczących wydanych przez nie instrumentów pieniądza elektronicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1702 (199,6 kB)
1701 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2003 r. w sprawie określenia zasad ostrożnościowych, określających dopuszczalne ryzyko wdziałalności instytucji pieniądza elektronicznego, oraz zakresu ich stosowania, rodzajów instrumentów finansowych i zasad inwestowania wnie środków ztytułu zobowiązań podjętych wwyniku wydawania pieniądza elektronicznego oraz innych zasad ograniczania ryzyka Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1701 (30,0 kB)
1700 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez wydawców kart płatniczych danych owydawanych przez nich kartach płatniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1700 (276,4 kB)
1699 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2003 r. w sprawie określenia sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez agentów rozliczeniowych informacji o prowadzonej przez nich działalności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1699 (114,7 kB)
1698 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1698 (169,9 kB)
1697 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności wtoku postępowania ouznanie nabytych wpaństwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1697 (104,5 kB)
1696 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Obryte wwojewództwie mazowieckim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1696 (24,0 kB)
1695 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Łoniów wwojewództwie świętokrzyskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1695 (24,0 kB)
1694 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1694 (25,3 kB)
1693 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. ozmianie ustawy orestrukturyzacji finansowej górnictwa siarki oraz ustawy — Prawo ochrony środowiska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1693 (30,2 kB)
1692 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1692 (34,8 kB)
1691 Ustawa z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o repatriacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1691 (53,7 kB)

< Dziennik nr 174

Dziennik nr 176 >