Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 17

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (449,7 kB)

< Dziennik nr 16

Dziennik nr 18 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
161 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2003 r. wsprawie ustanowienia dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 161 (414,3 kB)
160 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 160 (405,1 kB)
159 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie kontroli i postępowania pokontrolnego w zakresie przestrzegania przepisów, decyzji i postanowień dotyczących telekomunikacji, częstotliwości lub kompatybilności elektromagnetycznej przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 159 (410,9 kB)
158 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 158 (405,3 kB)
157 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie zawodów regulowanych, dla których wykonywania wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności dokonuje właściwy organ Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 157 (410,0 kB)
156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kancelarii tajnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 156 (404,3 kB)
155 Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego, ustawy —Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy oświadku koronnym oraz ustawy oochronie informacji niejawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 155 (541,1 kB)
154 Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 154 (421,2 kB)
153 Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o ratyfikacji Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 153 (404,0 kB)
152 Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o ratyfikacji Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską ipowietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 152 (404,0 kB)
151 Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Lublinie nazwy „Akademia Medyczna w Lublinie imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 151 (449,7 kB)

< Dziennik nr 16

Dziennik nr 18 >