Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 167

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (38,2 kB)

< Dziennik nr 166

Dziennik nr 168 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1636 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 września 2003 r. sygn. akt SK 28/03 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1636 (32,0 kB)
1635 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1635 (26,0 kB)
1634 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1634 (35,8 kB)
1633 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1633 (35,1 kB)
1632 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia zakaźnych gąbczastych encefalopatii Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1632 (25,8 kB)
1631 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1631 (38,1 kB)
1630 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2003 r. w sprawie form współdziałania organów Inspekcji Weterynaryjnej z wojskowymi organami weterynaryjnymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1630 (62,7 kB)
1629 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1629 (210,9 kB)
1628 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1628 (25,0 kB)
1627 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo posiadających licencje członka personelu lotniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1627 (29,0 kB)
1626 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1626 (30,1 kB)
1625 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1625 (42,8 kB)
1624 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1624 (36,9 kB)
1623 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2004 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1623 (24,7 kB)
1622 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1622 (44,9 kB)

< Dziennik nr 166

Dziennik nr 168 >