Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 156

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (93,1 kB)

< Dziennik nr 155

Dziennik nr 157 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1532 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. wsprawie wzoru wniosku oudzielenie zezwolenia na prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek ipołożnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1532 (384,4 kB)
1531 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2003 r. wsprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych zdopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1531 (105,1 kB)
1530 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. wsprawie opłat konsularnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1530 (515,0 kB)
1529 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę wPaństwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków isposobu wydawania upoważnień Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1529 (31,7 kB)
1528 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. wsprawie wysokości opłat od wniosków owydanie odpisów ksiąg wieczystych izaświadczenia ozamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1528 (26,8 kB)
1527 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. wsprawie określenia wzorów isposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste wsystemie informatycznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1527 (310,3 kB)
1526 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1526 (53,4 kB)
1525 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wysokości opłat za czynności oraz za urzędowe badania laboratoryjne wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1525 (1,1 MB)
1524 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. wsprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1524 (34,9 kB)
1523 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. wsprawie automatycznej rejestracji wprzywozie saletry amonowej pochodzącej zUkrainy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1523 (25,6 kB)
1522 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2003 r. wsprawie kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji elektrod węglowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1522 (26,8 kB)
1521 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2003 r. wsprawie automatycznej rejestracji wprzywozie węgla Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1521 (31,5 kB)
1520 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. wsprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego idyscyplinarnego przyspieszonego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych wstosunku do funkcjonariuszy celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1520 (45,1 kB)
1519 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego ipożyczki studenckiej, warunków itrybu rozliczeń ztytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1519 (26,8 kB)
1518 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie ustanowienia Taryfy celnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1518 (314,0 kB)

< Dziennik nr 155

Dziennik nr 157 >