Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 152

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (100,5 kB)

< Dziennik nr 151

Dziennik nr 153 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1498 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. wsprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary aresztu wojskowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1498 (42,3 kB)
1497 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. wsprawie trybu postępowania właściwych organów wwypadku, gdy liczba osadzonych wzakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy wskali kraju ogólną pojemność tych zakładów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1497 (30,2 kB)
1496 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. wsprawie sposobu, zakresu itrybu sprawowania nadzoru penitencjarnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1496 (40,2 kB)
1495 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. wsprawie określenia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1495 (25,1 kB)
1494 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. wsprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1494 (49,4 kB)
1493 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. wsprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1493 (57,8 kB)
1492 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zakazu przywozu saletry amonowej pochodzącej zUkrainy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1492 (24,4 kB)
1491 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. wsprawie zasad itrybu zwrotu podatku od towarów iusług oraz podatku akcyzowego przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1491 (29,5 kB)
1490 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. wsprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1490 (165,1 kB)
1489 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1489 (190,8 kB)
1488 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1488 (61,1 kB)
1487 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie właściwości organów podatkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1487 (29,3 kB)
1486 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów izb skarbowych do wykonywania niektórych czynności wzakresie gier izakładów wzajemnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1486 (25,3 kB)
1485 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnień, zasad i trybu zwrotu podatku od towarów iusług oraz podatku akcyzowego od paliw, olejów ismarów używanych przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1485 (37,4 kB)
1484 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów iusług oraz od podatku akcyzowego importu niektórych towarów oraz zasad itrybu zwrotu podatków Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego iczłonkom personelu Kwatery Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1484 (41,3 kB)
1483 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1483 (32,1 kB)
1482 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wykazu sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów iusług wwysokości 3%, oraz warunków jej stosowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1482 (27,1 kB)
1481 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1481 (24,6 kB)
1480 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie kas rejestrujących Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1480 (29,6 kB)
1479 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1479 (24,7 kB)
1478 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów iusług niektórym podmiotom Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1478 (295,0 kB)
1477 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. wsprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów iusług podróżnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1477 (24,2 kB)
1476 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. wsprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego wzakresie podatku od towarów iusług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych — dla podatników podatku od towarów iusług oraz podatku akcyzowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1476 (1,6 MB)
1475 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. wsprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów irozchodów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1475 (212,3 kB)
1474 Rozporządzenie Ministra Finansów iMinistra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych zpoborem podatku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1474 (28,9 kB)

< Dziennik nr 151

Dziennik nr 153 >