Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 146

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (87,5 kB)

< Dziennik nr 145

Dziennik nr 147 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1429 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. wsprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych od cudzoziemca zatrzymanego w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa, zatrzymanego w związku z okolicznościami uzasadniającymi wydanie decyzji o wydaleniu albo wzwiązku zjego uchylaniem się od wykonania obowiązków określonych wdecyzji owydaleniu lub któremu wydano decyzję owydaleniu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1429 (287,4 kB)
1428 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się onadanie statusu uchodźcy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1428 (66,3 kB)
1427 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. wsprawie trybu postępowania organów w postępowaniu w sprawie wydalenia cudzoziemca oraz sposobu odnotowywania w dokumencie podróży wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub decyzji owydaleniu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1427 (67,1 kB)
1426 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1426 (72,3 kB)
1425 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. wsprawie regulaminu pobytu wośrodku dla cudzoziemców ubiegających się onadanie statusu uchodźcy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1425 (72,2 kB)
1424 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. wsprawie odnotowywania wydania decyzji o określeniu czasu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz decyzji o odmowie wjazdu cudzoziemca na to terytorium Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1424 (60,8 kB)
1423 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie metod analiz niektórych przetworów zwieprzowiny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1423 (65,2 kB)
1422 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2003 r. wsprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1422 (60,7 kB)
1421 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2003 r. wsprawie certyfikacji działalności wlotnictwie cywilnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1421 (812,3 kB)
1420 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zwrotu podatku akcyzowego od energii elektrycznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1420 (60,7 kB)
1419 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1419 (66,5 kB)
1418 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1418 (60,6 kB)
1417 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie agencji celnych iagentów celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1417 (60,6 kB)
1416 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1416 (60,3 kB)
1415 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Piekoszów wwojewództwie świętokrzyskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1415 (60,2 kB)
1414 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. wsprawie szczegółowych zasad itrybu przeprowadzania kontroli przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1414 (340,1 kB)
1413 Oświadczenie rządowe z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1413 (60,2 kB)

< Dziennik nr 145

Dziennik nr 147 >