Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 141

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (46,0 kB)

< Dziennik nr 140

Dziennik nr 142 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1379 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2003 r. wsprawie sposobu dokonywania kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości wstosunku do dzieci imłodzieży do ukończenia 21. roku życia ubiegających się oprzyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1379 (54,2 kB)
1378 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1378 (39,2 kB)
1377 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. wsprawie kwater ilokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych iAdministracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1377 (41,1 kB)
1376 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. wsprawie szczegółowych zasad itrybu sprzedaży osobnych kwater stałych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1376 (31,5 kB)
1375 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. wsprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację zkwatery Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1375 (30,6 kB)
1374 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. wsprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i trybu przyznawania równoważnika mieszkaniowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1374 (30,9 kB)
1373 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie wysokości oraz przyznawania iwypłacania ekwiwalentu konserwacyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1373 (31,2 kB)
1372 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. wsprawie szczegółowych warunków itrybu rozkwaterowania osób rozwiedzionych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1372 (26,4 kB)
1371 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1371 (31,0 kB)
1370 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1370 (34,6 kB)
1369 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2003 r. wsprawie warunków kontroli weterynaryjnej produktów przy ich przeładunku, wwożonych drogą morską lub powietrzną na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej przez punkt kontroli granicznej inny niż punkt kontroli granicznej przeznaczenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1369 (25,9 kB)
1368 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. wsprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1368 (26,2 kB)
1367 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1367 (31,6 kB)
1366 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2003 r. wsprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1366 (167,1 kB)
1365 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. wsprawie szczegółowych zasad umarzania należności ztytułu składek na ubezpieczenia społeczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1365 (29,3 kB)
1364 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych zpracą dla pracowników uczelni państwowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1364 (40,8 kB)
1363 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie warunków wynagradzania za pracę iprzyznawania innych świadczeń związanych zpracą dla pracowników zatrudnionych wpaństwowej uczelni zawodowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1363 (40,1 kB)
1362 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 31 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie organizacji roku szkolnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1362 (31,6 kB)
1361 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. wsprawie składania irozpatrywania wniosków oudzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych iproduktów ochrony roślin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1361 (31,0 kB)
1360 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1360 (41,6 kB)
1359 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1359 (25,2 kB)
1358 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania iwypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1358 (30,9 kB)
1357 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadnicznego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1357 (30,9 kB)
1356 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. wsprawie określenia sposobów powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów Wartościowych iGiełd oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1356 (25,9 kB)
1355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1355 (75,1 kB)
1354 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. wsprawie ustalenia ceny interwencyjnej cukru białego iceny podstawowej buraków cukrowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1354 (29,3 kB)
1353 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. wsprawie kwoty AiBcukru oraz kwoty AiBizoglukozy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1353 (24,8 kB)
1352 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. uchylające rozporządzenie wsprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji oCzłonkostwo Rzeczypospolitej Polskiej wUnii Europejskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1352 (24,8 kB)

< Dziennik nr 140

Dziennik nr 142 >