Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 138

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (256,4 kB)

< Dziennik nr 137

Dziennik nr 139 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1322 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie obowiązku meldunkowego żołnierzy w czynnej służbie wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1322 (211,7 kB)
1321 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1321 (195,0 kB)
1320 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia zakaźnych gąbczastych encefalopatii Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1320 (192,6 kB)
1319 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1319 (417,1 kB)
1318 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie metod analiz alkoholu etylowego rolniczego oraz metod pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1318 (267,2 kB)
1317 Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie trybu składania wniosków o umieszczenie w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach i o skreślenie z tego wykazu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1317 (313,2 kB)
1316 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1316 (676,4 kB)
1315 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1315 (199,4 kB)
1314 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać pływakowe mierniki objętości mleka Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1314 (250,3 kB)
1313 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1313 (199,6 kB)
1312 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1312 (197,1 kB)
1311 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 27 kwietnia 2003 r. w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 2 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1311 (190,4 kB)

< Dziennik nr 137

Dziennik nr 139 >