Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 131

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (277,9 kB)

< Dziennik nr 130

Dziennik nr 132 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1221 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 11 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wysokości iwarunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, atakże sposobu postępowania wprzypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1221 (211,7 kB)
1220 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. wsprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1220 (203,7 kB)
1219 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. wsprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1219 (220,2 kB)
1218 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1218 (203,3 kB)
1217 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 2003 r. wsprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wymiany kulturalnej, naukowej iedukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Islamskiej Republiki Iranu na lata 2003 do 2006 A.D., co odpowiada latom 1382 do 1385 A.H., sporządzonym wWarszawie dnia 23 stycznia 2003 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1217 (203,3 kB)
1216 Program wymiany kulturalnej, naukowej iedukacyjnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Islamskiej Republiki Iranu na lata 2003 do 2006 A.D., co odpowiada latom 1382 do 1385 A.H., sporządzony w Warszawie dnia 23 stycznia 2003 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1216 (245,3 kB)
1215 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 2003 r. wsprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy wdziedzinie edukacji ikultury między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej iRządem Federalnym Federalnej Republiki Jugosławii na lata 2002, 2003, 2004 i2005, sporządzonym wWarszawie dnia 28 stycznia 2003 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1215 (219,0 kB)
1214 Program współpracy wdziedzinie edukacji ikultury między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej iRządem Federalnym Federalnej Republiki Jugosławii na lata 2002, 2003, 2004 i2005, sporządzony wWarszawie dnia 28 stycznia 2003 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1214 (1,2 MB)
1213 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 2002 r. wsprawie mocy obowiązującej Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, sporządzonej wS tirinie dnia 9 czerwca 2000 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1213 (202,7 kB)
1212 Umowa o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, sporządzona wS tirinie dnia 9 czerwca 2000 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1212 (227,5 kB)
1211 Oświadczenie rządowe z dnia 6 listopada 2002 r. wsprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich owspółpracy wdziedzinie informacji, kultury inauki, sporządzonej wAbu Zabi dnia 20 listopada 1994 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1211 (210,5 kB)
1210 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich owspółpracy wdziedzinie informacji, kultury inauki, sporządzona wAbu Zabi dnia 20 listopada 1994 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1210 (217,7 kB)
1209 Oświadczenie rządowe z dnia 5 grudnia 2002 r. wsprawie mocy obowiązującej Szóstego protokołu dodatkowego, sporządzonego wPekinie dnia 15 września 1999 r., do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej wWiedniu dnia 10 lipca 1964 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1209 (203,7 kB)
1208 Szósty protokół dodatkowy, sporządzony wPekinie dnia 15 września 1999 r., do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej wWiedniu dnia 10 lipca 1964 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1208 (216,2 kB)
1207 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 2002 r. wsprawie mocy obowiązującej Poprawek, sporządzonych wRegina dnia 3czerwca 1987 r., do Konwencji oobszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzonej w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1207 (202,2 kB)
1206 Poprawki, sporządzone wRegina dnia 3 czerwca 1987 r., do Konwencji oobszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzonej wRamsarze dnia 2 lutego 1971 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1206 (206,2 kB)
1205 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 2002 r. wsprawie mocy obowiązującej Protokołu, przyjętego wParyżu dnia 3 grudnia 1982 r., zmieniającego Konwencję oobszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzoną wRamsarze dnia 2 lutego 1971 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1205 (205,6 kB)
1204 Protokół, przyjęty wParyżu dnia 3 grudnia 1982 r., zmieniający Konwencję oobszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzoną wRamsarze dnia 2 lutego 1971 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1204 (214,9 kB)
1203 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 2002 r. wsprawie mocy obowiązującej Poprawki, przyjętej wWiedniu dnia 27 września 1984 r., do art. VI lit. Apkt 1 Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego wNowym Jorku dnia 26 października 1956 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1203 (206,1 kB)
1202 Poprawka, przyjęta wWiedniu dnia 27 września 1984 r., do art. VI lit. Apkt 1 Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego wNowym Jorku dnia 26 października 1956 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1202 (206,1 kB)
1201 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 2002 r. wsprawie mocy obowiązującej, przyjętego wLondynie dnia 19 listopada 1973 r., Poprawionego tekstu artykułu VII Konwencji oułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej wLondynie dnia 9 kwietnia 1965 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1201 (206,4 kB)
1200 Poprawiony tekst, przyjęty wLondynie dnia 19 listopada 1973 r., artykułu VII Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1200 (206,9 kB)
1199 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 2002 r. wsprawie mocy obowiązującej Protokołu, sporządzonego wKopenhadze dnia 13 sierpnia 1970 r., do Konwencji Międzynarodowej Rady Badań Morza, podpisanej wKopenhadze dnia 12 września 1964 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1199 (202,6 kB)
1198 Protokół, sporządzony wKopenhadze dnia 13 sierpnia 1970 r., do Konwencji Międzynarodowej Rady Badań Morza, podpisanej wKopenhadze dnia 12 września 1964 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1198 (205,9 kB)

< Dziennik nr 130

Dziennik nr 132 >