Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 120

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (260,4 kB)

< Dziennik nr 119

Dziennik nr 121 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1135 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wsprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1135 (229,7 kB)
1134 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1134 (766,3 kB)
1133 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1133 (211,8 kB)
1132 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie stawki opłaty stanowiącej podstawę do obliczania kary wymierzanej wwyniku obowiązkowej kontroli Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1132 (192,8 kB)
1131 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. wsprawie warunków itrybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1131 (197,4 kB)
1130 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1130 (742,3 kB)
1129 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. wsprawie wzorów rejestrów: wniosków opozwolenie na budowę oraz decyzji opozwoleniu na budowę Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1129 (282,0 kB)
1128 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1128 (192,0 kB)
1127 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane idecyzji opozwoleniu na budowę Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1127 (610,6 kB)
1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. wsprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa iochrony zdrowia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1126 (204,9 kB)
1125 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1125 (204,6 kB)
1124 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie wużytkowanie gruntów pokrytych wodami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1124 (195,7 kB)
1123 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. oratyfikacji Drugiego Protokołu dodatkowego do Europejskiej Konwencji opomocy prawnej wsprawach karnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1123 (192,0 kB)
1122 Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz o zmianie ustawy oSłużbie Celnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1122 (245,0 kB)

< Dziennik nr 119

Dziennik nr 121 >