Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2003 r. separator

Nr 108

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (281,6 kB)

< Dziennik nr 107

Dziennik nr 109 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1028 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. o sprostowaniu błędów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1028 (1,1 MB)
1027 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2003 r. wsprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1027 (276,3 kB)
1026 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. wsprawie wysokości isposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa wpostępowaniu karnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1026 (272,0 kB)
1025 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. wsprawie szczegółowych zasad imiejsca przechowywania wpostępowaniu karnym przedmiotów isubstancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia oraz warunków isposobu ich zniszczenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1025 (272,1 kB)
1024 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. wsprawie postępowania ozachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania zprotokołami zzeznań tego świadka Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1024 (278,0 kB)
1023 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. wsprawie sposobu postępowania zprotokołami przesłuchań iinnymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej zwykonywaniem zawodu lub funkcji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1023 (273,3 kB)
1022 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. wsprawie szczegółowych zasad itrybu doręczania pism sądowych wpostępowaniu karnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1022 (382,8 kB)
1021 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. wsprawie poddawania badaniom lub dokonywania czynności zudziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1021 (276,4 kB)
1020 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. wsprawie postępowania mediacyjnego wsprawach karnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1020 (276,1 kB)
1019 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia ipopierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji wsprawach podlegających rozpoznaniu wpostępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1019 (269,2 kB)
1018 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2003 r. wsprawie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1018 (271,1 kB)
1017 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie sposobu postępowania wsprawach związanych zuczestnictwem ławników sądów powszechnych wskładach orzekających sądów wojskowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1017 (267,2 kB)
1016 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2003 r. wsprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane zdokumentacją osobową ipłacową pracodawców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1016 (267,9 kB)
1015 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1015 (299,3 kB)
1014 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. wsprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1014 (823,8 kB)
1013 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. wsprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą wzakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, atakże dokonywania zmian wtakim wskazaniu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1013 (267,4 kB)
1012 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1012 (267,4 kB)
1011 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2003 r. wsprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1011 (268,6 kB)
1010 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie ustanowienia Taryfy celnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2003 pozycja 1010 (395,4 kB)

< Dziennik nr 107

Dziennik nr 109 >