Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 99

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (47,5 kB)

< Dziennik nr 98

Dziennik nr 100 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
905 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. wsprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 905 (3,9 MB)
904 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 1 lipca 2002 r. wsprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 904 (22,3 kB)
903 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 27 czerwca 2002 r. wsprawie świadczeń socjalnych ibytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej iczłonkom jego rodziny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 903 (106,6 kB)
902 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 26 czerwca 2002 r. wsprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 902 (27,5 kB)
901 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 25 czerwca 2002 r. wsprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego wrazie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 901 (155,6 kB)
900 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 25 czerwca 2002 r. wsprawie warunków przejazdu funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz członków ich rodzin na koszt właściwego organu Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 900 (165,2 kB)
899 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 899 (44,9 kB)
898 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych itymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 898 (389,5 kB)
897 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy wopłatach czynszowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 897 (27,7 kB)
896 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. wsprawie bezpieczeństwa ihigieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych iorganiczno-mineralnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 896 (31,8 kB)
895 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wykazu sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług wwysokości 3%, oraz warunków jej stosowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 895 (22,8 kB)
894 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. wsprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 894 (65,0 kB)

< Dziennik nr 98

Dziennik nr 100 >