Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 96

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (134,9 kB)

< Dziennik nr 95

Dziennik nr 97 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
865 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 865 (73,7 kB)
864 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 25 czerwca 2002 r. wsprawie ustalenia siedziby iwłaściwości Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 864 (50,9 kB)
863 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 25 czerwca 2002 r. wsprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego wWałbrzychu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 863 (51,4 kB)
862 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 862 (64,3 kB)
861 Rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. wsprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 861 (64,3 kB)
860 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. wsprawie wymagań wzakresie wykorzystywania iprzemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania ioczyszczania instalacji lub urządzeń, wktórych były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 860 (178,3 kB)
859 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych zzagranicy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 859 (693,8 kB)
858 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. wsprawie bezpieczeństwa ihigieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 858 (171,7 kB)
857 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 857 (598,6 kB)
856 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 856 (93,9 kB)
855 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu gospodarowania oraz rozdysponowania środków i przyznawania nagród dla byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, którzy bezpośrednio przyczynili się do uzyskania dodatkowych wpływów należności budżetowych lub ujawnienia przestępstw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 855 (73,5 kB)
854 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających zdługów celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 854 (46,9 kB)
853 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. wsprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów iwydatków oraz limitów zatrudnienia ikwot wynagrodzeń określonych wustawie budżetowej na rok 2002 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 853 (373,9 kB)
852 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 852 (46,7 kB)
851 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. wsprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 851 (55,3 kB)
850 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 850 (54,9 kB)
849 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. wsprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet iMężczyzn Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 849 (54,6 kB)
848 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. wsprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji oCzłonkostwo Rzeczypospolitej Polskiej wUnii Europejskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 848 (50,3 kB)
847 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. wsprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dostosowania Polskiego Rolnictwa do Wymogów Unii Europejskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 847 (46,5 kB)
846 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez inspektorów ipracowników kontroli skarbowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 846 (51,1 kB)
845 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów ipracowników kontroli skarbowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 845 (161,5 kB)
844 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. wsprawie sposobu itrybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów ipracowników zorganami administracji rządowej isamorządowej oraz innymi państwowymi, gminnymi, powiatowymi iwojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 844 (50,9 kB)

< Dziennik nr 95

Dziennik nr 97 >