Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 91

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (116,8 kB)

< Dziennik nr 90

Dziennik nr 92 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
817 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 24 czerwca 2002 r. wsprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy wcelu potwierdzenia spełniania warunków uprawniających do udziału wpostępowaniu ozamówienie publiczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 817 (56,5 kB)
816 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz dodatkowych informacji zawartych wogłoszeniach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 816 (1,3 MB)
815 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie wielkości środków niezbędnych do pokrycia kosztów wjazdu, przejazdu, pobytu iwyjazdu cudzoziemców przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu dokumentowania ich posiadania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 815 (50,3 kB)
814 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania wtych sprawach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 814 (54,9 kB)
813 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 14 czerwca 2002 r. wsprawie postępowania wobec małoletnich cudzoziemców pozbawionych opieki w okresie postępowania onadanie statusu uchodźcy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 813 (55,6 kB)
812 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r. wsprawie zakresu praw iobowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad itrybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje iinstytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 812 (51,4 kB)
811 Rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa ihigieny pracy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 811 (217,0 kB)
810 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2002 r. wsprawie aplikacji eksperckiej iasesury oraz oceny wykonywanych przez asesora czynności eksperta w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 810 (55,2 kB)
809 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie produktów podlegających zatrzymaniu podczas kontroli celnej, trybu postępowania organów celnych przy ich zatrzymywaniu oraz właściwości izadań organów wydających opinię otych produktach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 809 (61,2 kB)
808 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Warszawie dnia 27 lipca 1999 r. Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Federacji Rosyjskiej ouchyleniu wstosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej wWarszawie dnia 31 marca 1965 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 808 (46,1 kB)
807 Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Federacji Rosyjskiej ouchyleniu wstosunkach między Rzecząpospolitą Polską aFederacją Rosyjską Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r., sporządzony wWarszawie dnia 27 lipca 1999 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 807 (137,1 kB)

< Dziennik nr 90

Dziennik nr 92 >