Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 86

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (47,1 kB)

< Dziennik nr 85

Dziennik nr 87 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
794 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2002 r. sygn. akt K 33/01 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 794 (39,0 kB)
793 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 20 czerwca 2002 r. wsprawie trybu postępowania wobec cudzoziemców ubiegających się onadanie statusu uchodźcy, wstosunku do których zachodzi domniemanie, iż byli ofiarami przestępstw lub przemocy, albo będących niepełnosprawnymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 793 (23,6 kB)
792 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 20 czerwca 2002 r. wsprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia iinnych należności pieniężnych funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 792 (24,3 kB)
791 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 20 czerwca 2002 r. wsprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 791 (32,2 kB)
790 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 20 czerwca 2002 r. wsprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 790 (28,0 kB)
789 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 20 czerwca 2002 r. wsprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych izapomóg Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 789 (32,5 kB)
788 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 18 czerwca 2002 r. wsprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej nagród rocznych, nagród uznaniowych izapomóg Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 788 (28,6 kB)
787 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 17 czerwca 2002 r. wsprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 787 (408,9 kB)
786 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 17 czerwca 2002 r. wsprawie sposobu podziału środków finansowych uzyskanych tytułem przepadku rzeczy pochodzących z przestępstw ujawnionych wspólnie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych lub Inspekcji Celnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 786 (28,5 kB)
785 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 14 czerwca 2002 r. wsprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 785 (28,5 kB)
784 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 784 (37,6 kB)
783 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 783 (87,5 kB)
782 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowej organizacji Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 782 (23,1 kB)
781 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbieranych danych rynkowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 781 (52,7 kB)
780 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy ouposażeniu żołnierzy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 780 (27,9 kB)
779 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Telekomunikacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 779 (24,2 kB)

< Dziennik nr 85

Dziennik nr 87 >