Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 8

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (247,1 kB)

< Dziennik nr 7

Dziennik nr 9 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
83 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych, którym przekazane jako dary lub zakupione przez te jednostki towary są zwolnione od cła Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 83 (274,2 kB)
82 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru tablic obwieszczających o obowiązujących ograniczeniach i zakazach z zakresu ochrony przyrody Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 82 (306,6 kB)
81 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 81 (216,6 kB)
80 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 80 (450,5 kB)
79 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 79 (1,4 MB)
78 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 78 (212,3 kB)
77 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży funkcjonariuszom Straży Granicznej w służbie kandydackiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 77 (213,4 kB)
76 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 76 (226,0 kB)
75 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy i asystowania przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 75 (221,2 kB)
74 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 74 (223,9 kB)
73 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 73 (213,3 kB)
72 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 72 (217,2 kB)
71 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 71 (213,1 kB)
70 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 70 (980,7 kB)
69 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia dziennika pokładowego na statkach żeglugi śródlądowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 69 (694,1 kB)
68 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tej dotacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 68 (680,5 kB)
67 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2002 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 67 (213,2 kB)
66 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 66 (333,8 kB)
65 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 65 (467,1 kB)
64 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 64 (217,1 kB)
63 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 63 (212,1 kB)
62 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 62 (219,0 kB)
61 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wartości bonów paliwowych przypadających na 1 ha użytków rolnych w 2002 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 61 (213,1 kB)
60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie opłat drogowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 60 (226,2 kB)
59 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 59 (227,8 kB)

< Dziennik nr 7

Dziennik nr 9 >