Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 77

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (84,4 kB)

< Dziennik nr 76

Dziennik nr 78 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
706 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2002 r. o sprostowaniu błędów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 706 (120,4 kB)
705 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu zwolnionych od cła sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych ułatwiających lub umożliwiających proces rehabilitacji leczniczej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz towarów specjalnie przystosowanych do celów pomocy naukowej, kulturalnej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych tych osób Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 705 (2,1 MB)
704 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie opłaty za wydanie zezwolenia oraz dokumentów stwierdzających wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 704 (57,1 kB)
703 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu podmiotów upoważnionych do udzielania niezbędnych informacji lekarzowi będącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu lekarza Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 703 (60,9 kB)
702 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 702 (61,0 kB)
701 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia i wysokości oraz sposobu podziału funduszu na nagrody roczne i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 701 (57,2 kB)
700 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie wykazu substancji dodatkowych, innych składników wspomagających i składników pochodzenia rolniczego wytworzonych metodami innymi niż ekologiczne dopuszczonych do stosowania przy przetwarzaniu produktów rolnictwa ekologicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 700 (720,7 kB)
699 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków wytwarzania produktów rolnictwa ekologicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 699 (1,6 MB)
698 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 698 (58,1 kB)
697 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb” w Gliwicach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 697 (58,1 kB)
696 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 696 (334,7 kB)
695 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 695 (1,6 MB)

< Dziennik nr 76

Dziennik nr 78 >