Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 74

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (47,0 kB)

< Dziennik nr 73

Dziennik nr 75 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
689 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 2002 r. sygn. akt P. 10/01 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 689 (36,3 kB)
688 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2002 r. wsprawie zakresu znajomości języka polskiego wmowie ipiśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 688 (23,2 kB)
687 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 687 (35,7 kB)
686 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. wsprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 686 (25,5 kB)
685 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 685 (24,0 kB)
684 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 27 maja 2002 r. wsprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 684 (32,0 kB)
683 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków korzystania przez policjantów oraz członków ich rodzin zprawa przejazdu raz wroku środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt właściwego organu Policji oraz warunków przyznawania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego wrazie niewykorzystania przysługującego przejazdu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 683 (24,0 kB)
682 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie stawek opłat za dokonanie oceny iwydanie orzeczenia ojakości handlowej towarów rolno-spożywczych wobrocie zzagranicą oraz sposobu ich obliczania ipobierania opłat Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 682 (1,2 MB)
681 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wykazu towarów rolno-spożywczych przywożonych zzagranicy iwywożonych za granicę oraz ich minimalnych ilości podlegających państwowemu nadzorowi standaryzacyjnemu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 681 (1,1 MB)
680 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2002 r. wsprawie wzoru świadectwa kwalifikacji wydawanego żołnierzom zasadniczej służby wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 680 (50,0 kB)
679 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2002 r. wsprawie określenia wymagań wzakresie budowy statku, jego stałych urządzeń iwyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 679 (53,6 kB)
678 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wysokości opłat portowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 678 (40,8 kB)
677 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego zFederacji Rosyjskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 677 (28,4 kB)
676 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. oAgencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 676 (187,2 kB)
675 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2002 r. ozmianie ustawy ozatrudnieniu iprzeciwdziałaniu bezrobociu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 675 (27,1 kB)

< Dziennik nr 73

Dziennik nr 75 >