Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 66

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (120,4 kB)

< Dziennik nr 65

Dziennik nr 67 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
612 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2002 r. sygn. akt K. 29/00 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 612 (68,7 kB)
611 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2002 r. sygn. akt SK.20/00 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 611 (57,8 kB)
610 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych okresowo do obrotu, bez konieczności uzyskania pozwolenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 610 (7,5 MB)
609 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu iterminów ich rozliczania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 609 (260,3 kB)
608 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach oumieszczenie leku lub materiału medycznego wwykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu iterminów ich rozpatrywania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 608 (1,3 MB)
607 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie trybu przydzielania i zwalniania mieszkań pracownikom stanowiącym Służbę Parków Narodowych, trybu i szczegółowych zasad obliczania oraz trybu iterminu wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystywanie bezpłatnego mieszkania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 607 (58,1 kB)
606 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2002 r. wsprawie dokonywania potrąceń zuposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 606 (62,8 kB)
605 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zwalczania organizmów szkodliwych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 605 (57,8 kB)
604 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. wsprawie orzekania oniepełnosprawności istopniu niepełnosprawności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 604 (3,1 MB)
603 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie listy technologii (procesów chemicznych), w których substancje kontrolowane mogą być stosowane jako czynniki ułatwiające niektóre procesy chemiczne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 603 (57,6 kB)
602 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów wymaganych przy przywozie z zagranicy substancji kontrolowanych pochodzących zodzysku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 602 (552,9 kB)
601 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 601 (66,6 kB)
600 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 600 (57,6 kB)
599 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Straży Granicznej informacji oosobie, uzyskanych wwyniku prowadzenia przez uprawnione organy, służby iinstytucje czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 599 (58,9 kB)
598 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2002 r. wsprawie wylosowanych obwodów objętych spisem kontrolnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 598 (4,7 MB)
597 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. wsprawie wysokości iwarunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy winnej miejscowości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 597 (61,1 kB)
596 Ustawa z dnia 8 maja 2002 r. olikwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz ozmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 596 (68,3 kB)

< Dziennik nr 65

Dziennik nr 67 >