Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 63

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (35,0 kB)

< Dziennik nr 62

Dziennik nr 64 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
578 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2002 r. sygn. akt K.2/01 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 578 (37,8 kB)
577 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2002 r. wsprawie trybu finansowania zbudżetu państwa kosztów świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku z chorobami zakaźnymi izakażeniami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 577 (23,4 kB)
576 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gmin położonych w strefie nadgranicznej oraz wzorów tablic umieszczanych wtej strefie izasad ich utrzymania przez Straż Graniczną Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 576 (27,0 kB)
575 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2002 r. wsprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Chrystusa Kapłana, Proroka iKróla Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 575 (27,3 kB)
574 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia podmiotów upoważnionych do wydawania izatwierdzania dokumentów uprawniających statek do przewozu ziarna luzem Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 574 (23,4 kB)
573 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2002 r. wsprawie szczegółowego zakresu obowiązków doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych koleją oraz szkolenia iegzaminowania kandydatów na doradców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 573 (35,1 kB)
572 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. wsprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe iniskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 572 (190,6 kB)
571 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 571 (1,4 MB)
570 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2002 r. wsprawie dokonywania irozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 570 (27,5 kB)
569 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 569 (386,6 kB)
568 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków izadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 568 (23,5 kB)

< Dziennik nr 62

Dziennik nr 64 >