Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 62

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (27,9 kB)

< Dziennik nr 61

Dziennik nr 63 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
567 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2002 r. wsprawie czynności zzakresu zadań lekarza weterynarii wykonywanych przez osoby nieposiadające tytułu lekarza weterynarii oraz kwalifikacji tych osób Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 567 (30,7 kB)
566 Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie określenia wykazu aparatury naukowej iprzyrządów naukowych zwolnionych od cła oraz wykazu prywatnych instytucji lub organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od cła Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 566 (425,7 kB)
565 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. wsprawie wzorów isposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych ztytułu odpowiedzialności zawodowej wbudownictwie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 565 (26,2 kB)
564 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. wsprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków isposobu ich wnoszenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 564 (24,6 kB)
563 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wykazu krajowych przedsiębiorców — producentów kolejowych pojazdów szynowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 563 (21,0 kB)
562 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie służby zastępczej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 562 (37,8 kB)
561 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. wsprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego igórniczego prowadzenia określonych robót podziemnych zzastosowaniem techniki górniczej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 561 (21,4 kB)
560 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. wsprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe iinne preferencje Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 560 (28,6 kB)
559 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. ozmianie ustawy osamorządzie pielęgniarek ipołożnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 559 (26,0 kB)
558 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 558 (52,6 kB)
557 Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o paszportach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 557 (25,6 kB)
556 Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 556 (51,9 kB)
555 Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-litewską granicę państwową wruchu drogowym ikolejowym, podpisanej wWilnie dnia 14 września 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 555 (24,2 kB)
554 Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 554 (20,2 kB)
553 Ustawa z dnia 14 marca 2002 r. o uchyleniu ustawy o Radiofonicznym Ośrodku Nadawczym wKonstantynowie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 553 (20,2 kB)
552 Ustawa z dnia 14 marca 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji owspółpracy wzwalczaniu przestępczości Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 552 (20,2 kB)

< Dziennik nr 61

Dziennik nr 63 >