Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 58

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (57,1 kB)

< Dziennik nr 57

Dziennik nr 59 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
542 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2002 r. o sprostowaniu błędu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 542 (31,1 kB)
541 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 541 (25,6 kB)
540 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Straży Granicznej przeniesionym do służby winnej miejscowości, zasad zwalniania lokali mieszkalnych izwracania pomocy finansowej udzielonej tym funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 540 (59,4 kB)
539 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków i trybu przyznawania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 539 (113,0 kB)
538 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz sposobów jej obliczania iwypłacania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 538 (25,9 kB)
537 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 537 (460,0 kB)
536 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla stopni wojskowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 536 (30,8 kB)
535 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 535 (46,2 kB)
534 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia14 maja 2002 r. w sprawie zaniechania w całości poboru podatku od towarów i usług Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 534 (26,1 kB)
533 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 533 (29,8 kB)
532 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 532 (1,5 MB)
531 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz zasad i trybu ich wyboru Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 531 (31,0 kB)
530 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz poszczególnych kategorii podatników Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 530 (25,7 kB)
529 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych i asesorów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 529 (128,1 kB)
528 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 2002 r. dotyczące mocy obowiązującej Protokołu w sprawie zmiany Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonego w Montrealu dnia 6 października 1980 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 528 (33,4 kB)
527 Protokół w sprawie zmiany Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzony w Montrealu dnia 6 października 1980 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 527 (37,3 kB)

< Dziennik nr 57

Dziennik nr 59 >