Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 56

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (51,9 kB)

< Dziennik nr 55

Dziennik nr 57 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
517 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2002 r. sygn. akt K. 26/00 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 517 (37,5 kB)
516 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2002 r. o sprostowaniu błędu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 516 (24,9 kB)
515 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów prowadzących działalność medyczną lub naukową, niemającą charakteru handlowego, z wykorzystaniem towarów zwolnionych od cła oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania tego zwolnienia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 515 (27,4 kB)
514 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 514 (70,0 kB)
513 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na przewóz lub na wywóz odpadów niebezpiecznych za granicę Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 513 (679,4 kB)
512 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie listy odpadów innych niż niebezpieczne, których przywóz z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 512 (743,5 kB)
511 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu stosowanego w międzynarodowym obrocie odpadami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 511 (654,0 kB)
510 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 510 (351,1 kB)
509 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wymagań, jakie powinny być spełniane dla zatwierdzenia poszczególnych kategorii przejść granicznych, na których będzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 509 (28,7 kB)
508 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie społecznej opieki nad zabytkami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 508 (28,5 kB)
507 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych danych, jakie powinny zawierać informacje o działalności z wykorzystaniem związków chemicznych i ich prekursorów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 507 (1,6 MB)
506 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 506 (102,4 kB)
505 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu o wpis na listę, organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantów rzecznikowskich Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 505 (202,8 kB)
504 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i terminu wypłaty płatności kompensacyjnych plantatorom ziemniaków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 504 (23,5 kB)
503 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości dopłaty kompensacyjnej do produkcji skrobi z ziemniaków oraz terminu jej wypłaty. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 503 (23,5 kB)
502 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 502 (1,0 MB)
501 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre artykuły chemiczne i komponenty przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 501 (1,1 MB)
500 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej i krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na współfinansowanie zadań Agencji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 500 (29,0 kB)

< Dziennik nr 55

Dziennik nr 57 >