Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 55

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (51,1 kB)

< Dziennik nr 54

Dziennik nr 56 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
499 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie standardów kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 499 (42,4 kB)
498 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 498 (32,2 kB)
497 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 497 (28,5 kB)
496 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 496 (31,4 kB)
495 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 495 (28,4 kB)
494 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 494 (212,1 kB)
493 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 493 (25,4 kB)
492 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej urlopy wypoczynkowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 492 (25,4 kB)
491 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 491 (1,7 MB)
490 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2002 r. w sprawach szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 490 (30,2 kB)
489 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rejonów uprawy chmielu oraz minimalnych wymagań co do jakości chmielu w zakresie wilgotności, zawartości zanieczyszczeń organicznych i zawartości nasion Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 489 (29,3 kB)
488 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie limitu krajowego produkcji surowca tytoniowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 488 (25,2 kB)
487 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie gatunków organizmów morskich, dla których ustanawia się okresy lub wymiary ochronne Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 487 (28,9 kB)
486 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie nakładu połowowego floty Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 486 (25,5 kB)
485 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania spirytusu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 485 (27,7 kB)
484 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 484 (28,9 kB)
483 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrówawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Ukrainy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek właściwych do jej pobierania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 483 (29,9 kB)
482 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Elektroniki z Instytutem Technologii Próżniowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 482 (29,5 kB)
481 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przeznaczonych do działalności charytatywnej lub pomocy humanitarnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 481 (25,5 kB)
480 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 480 (36,6 kB)
479 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 479 (26,2 kB)
478 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 478 (287,0 kB)
477 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie listy towarów tekstylnych i odzieżowych wyłączonych spod działania ustawy o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 477 (25,2 kB)
476 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 476 (29,4 kB)
475 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne na zasadach szczególnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 475 (29,1 kB)

< Dziennik nr 54

Dziennik nr 56 >