Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 50

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (253,9 kB)

< Dziennik nr 49

Dziennik nr 51 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
457 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających wnich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 457  (240,1 kB)
456 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 456  (232,0 kB)
455 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. wsprawie wynagradzania komisarzy wyborczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 455  (227,6 kB)
454 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank ozajęciu wierzytelności zrachunku bankowego wpostępowaniu egzekucyjnym wadministracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 454  (231,8 kB)
453 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. wsprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych iinnych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 453  (228,3 kB)
452 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 452  (227,1 kB)
451 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia wprofilach kształcenia ogólnozawodowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 451  (312,7 kB)
450 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia zakresu zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania idotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych zprowadzeniem instytucji kultury, przejętych wdniu 1 stycznia 1999 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 450  (232,9 kB)
449 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. wsprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy opostępowaniu egzekucyjnym wadministracji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 449  (266,7 kB)

< Dziennik nr 49

Dziennik nr 51 >