Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 44

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (264,0 kB)

< Dziennik nr 43

Dziennik nr 45 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
423 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2002 r. sygn. akt SK. 18/01 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 423 (253,1 kB)
422 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 19 kwietnia 2002 r. wsprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego uprawniającego do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego wPaństwowej Straży Pożarnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 422 (239,1 kB)
421 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. wsprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby funkcjonariuszom Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 421 (239,2 kB)
420 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. wsprawie sposobu przeprowadzania idokumentowania przez Straż Graniczną czynności operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących zprzestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 420 (253,8 kB)
419 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej izupełnej utraty pojazdu bez zmiany wzakresie prawa własności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 419 (243,6 kB)
418 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie egzaminów na pierwszy stopień podoficerski ichorążego wBiurze Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 418 (243,0 kB)
417 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 28 marca 2002 r. wsprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie „Kairos” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 417 (239,1 kB)
416 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów wsprawach cywilnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 416 (238,6 kB)
415 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie kosztów sądowych przy zakładaniuksiąg wieczystych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 415 (238,6 kB)
414 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 414 (243,3 kB)
413 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad zwrotu składek na ubezpieczenie rentowe iwypadkowe ztytułu zatrudnienia absolwenta Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 413 (432,1 kB)
412 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem zzagranicą towarami iusługami Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 412 (6,8 MB)
411 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie środków specjalnych w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 411 (370,9 kB)
410 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z właściwymi starostami w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów zupraw rolnych iprowadzenie upraw leśnych oraz sposobu iterminów płatności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 410 (239,2 kB)
409 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 27 marca 2002 r. wsprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii ijęzyka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym wtym celu do pracy za granicą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 409 (256,4 kB)

< Dziennik nr 43

Dziennik nr 45 >