Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 43

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (249,5 kB)

< Dziennik nr 42

Dziennik nr 44 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
656 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.
653 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2002 r. o nadaniu orderu.
408 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie likwidatora Głównego Urzędu Ceł Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 408 (288,5 kB)
407 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 407 (276,6 kB)
406 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu i wywozu produktów GMO Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 406 (560,3 kB)
405 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 405 (611,6 kB)
404 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. wsprawie wzoru wniosku owydanie pozwolenia oraz wzoru pozwolenia na tranzyt towarów niekrajowych podwójnego zastosowania Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 404 (360,9 kB)
403 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 403 (216,8 kB)
402 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych zasad ustalania oraz przyznawania funkcjonariuszom celnym nagrody rocznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 402 (220,6 kB)
401 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych wpływów uzyskiwanych wwyniku kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 401 (217,0 kB)
400 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 400 (348,2 kB)
399 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 399 (216,6 kB)
398 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowego trybu iwarunków składania przez funkcjonariusza celnego oświadczenia ostanie majątkowym oraz wzoru oświadczenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 398 (219,3 kB)
397 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 397 (216,0 kB)
396 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska zastępcy Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 396 (228,3 kB)
395 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 395 (216,9 kB)
394 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 394 (396,4 kB)
393 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podawania do wiadomości informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 393 (215,6 kB)
392 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 392 (217,5 kB)
391 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. wsprawie właściwości miejscowej organów celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 391 (1,0 MB)
390 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie agencji celnych i agentów celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 390 (216,9 kB)
389 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie odraczania płatności należności celnych oraz udzielania innych ułatwień płatniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 389 (216,6 kB)
388 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych zasad itrybu stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 388 (216,6 kB)
387 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia wformie depozytu wgotówce oraz określenia dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 387 (220,6 kB)
386 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 386 (217,3 kB)
385 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu iwarunków wydawania icofania pozwoleń na zwolnienie zobowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokości kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 385 (218,3 kB)
384 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 384 (241,2 kB)
383 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 383 (5,9 MB)
382 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 382 (216,8 kB)
381 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 381 (224,6 kB)
380 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 380 (217,3 kB)
379 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku iniezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, atakże wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 379 (220,8 kB)
378 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 378 (216,8 kB)
377 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 377 (220,3 kB)
376 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 376 (216,8 kB)
375 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 375 (219,5 kB)
374 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 374 (216,0 kB)
373 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości celnej przywożonych towarów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 373 (216,0 kB)

< Dziennik nr 42

Dziennik nr 44 >