Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 4

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (239,4 kB)

< Dziennik nr 3

Dziennik nr 5 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
45 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad itrybu gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi ztytułu odpłatnego udziału Policji w zabezpieczeniu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas przeprowadzania imprez masowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 45 (219,4 kB)
44 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru wniosku oudzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej wzakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 44 (633,9 kB)
43 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. wsprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 43 (309,2 kB)
42 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2002 r. wsprawie zwolnień, zasad itrybu zwrotu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od paliw, olejów i smarów używanych przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących wPartnerstwie dla Pokoju Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 42 (218,1 kB)
41 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. wsprawie określenia wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe, banki prowadzące kasy mieszkaniowe oraz kasy oszczędnościowo-budowlane dla celów podatkowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 41 (256,5 kB)
40 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. wsprawie wzoru oświadczenia owysokości wydatków związanych zinwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 40 (255,2 kB)
39 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie określenia urzędów celnych, wktórych może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów oznaczeniu strategicznym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 39 (216,7 kB)
38 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 28 grudnia 2001 r. wsprawie szczegółowych zasad itrybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 38 (214,0 kB)
37 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2002 r. wsprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 37 (269,9 kB)
36 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 36 (218,4 kB)
35 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. wsprawie niektórych ulg przysługujących inwalidom wojennym iwojskowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 35 (219,3 kB)
34 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ozmianie innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 34 (227,0 kB)
33 Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. ozmianie ustawy oszkolnictwie wyższym oraz ozmianie niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 33 (218,0 kB)
32 Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. ozmianie ustawy — Karta Nauczyciela Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 32 (216,9 kB)
31 Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. ozmianie ustawy okulturze fizycznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 31 (213,2 kB)
30 Ustawa z dnia 5 grudnia 2001 r. ozmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego wGdańsku-Oliwie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 30 (213,2 kB)

< Dziennik nr 3

Dziennik nr 5 >