Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 37

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (295,5 kB)

< Dziennik nr 36

Dziennik nr 38 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
353 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 2002 r. sygn. akt SK. 2/01 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 353 (280,4 kB)
352 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie przypadków, w których funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu przeniesionemu na inne stanowisko służbowe może być zachowane uposażenie według grupy przysługującej na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 352 (268,2 kB)
351 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie sposobu doprowadzania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 351 (391,8 kB)
350 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie współdziałania wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 350 (272,9 kB)
349 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 349 (272,4 kB)
348 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie trybu zwrotu kosztów przejazdu i innych poniesionych kosztów przysługujących policjantowi w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 348 (272,4 kB)
347 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 347 (272,1 kB)
346 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 346 (268,2 kB)
345 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie rybołówstwa morskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 345 (621,6 kB)
344 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń metali ciężkich zanieczyszczających glebę Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 344 (271,3 kB)
343 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 343 (272,4 kB)
342 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 342 (375,1 kB)
341 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 341 (285,0 kB)
340 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych wyrobów hutniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 340 (3,5 MB)
339 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 339 (275,5 kB)
338 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 338 (272,6 kB)
337 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 337 (688,7 kB)
336 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 336 (271,6 kB)
335 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 335 (268,3 kB)
334 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 334 (301,4 kB)
333 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać podmioty, którym mogą być powierzone do wykonania te czynności Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 333 (268,5 kB)
332 Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji oraz ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 332 (268,7 kB)
331 Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 331 (268,7 kB)
330 Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o Polskim Rejestrze Statków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 330 (273,3 kB)
329 Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 329 (277,5 kB)

< Dziennik nr 36

Dziennik nr 38 >