Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 34

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (253,5 kB)

< Dziennik nr 33

Dziennik nr 35 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
324 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia flagi państwowej zgodłem Rzeczypospolitej Polskiej przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa imisje za granicą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 324 (234,9 kB)
323 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 14 marca 2002 r. wsprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 323 (227,3 kB)
322 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 14 marca 2002 r. wsprawie nadania osobowości prawnej Radiu Orthodoxia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 322 (227,3 kB)
321 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 13 marca 2002 r. wsprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 321 (230,7 kB)
320 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 12 marca 2002 r. wsprawie sposobu przeprowadzania idokumentowania przez Straż Graniczną czynności operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania iobrotu przedmiotami przestępstwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 320 (524,9 kB)
319 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 11 marca 2002 r. wsprawie świadectwa służby oraz opinii służbowej funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 319 (378,2 kB)
318 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 8 marca 2002 r. wsprawie szczegółowych warunków przeprowadzania przez Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji iCudzoziemców, Straż Graniczną, Policję iwojewodów kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 318 (230,8 kB)
317 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2002 r. wsprawie kryteriów itrybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich irodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu isposobu powoływania zespołu oceniającego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 317 (237,3 kB)
316 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. wsprawie wzoru zaświadczenia ospełnieniu wymogu zdolności zawodowej wzakresie przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 316 (264,4 kB)
315 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2002 r. wsprawie wniosku owszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych iodzieżowych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 315 (1,6 MB)
314 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. wsprawie rekompensaty za udział wpracach kolegium orzekającego do spraw spornych prowadzonych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 314 (227,3 kB)
313 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 313 (227,4 kB)
312 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 312 (234,2 kB)
311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 311 (241,2 kB)
310 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana wkoszty uzyskania przychodu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 310 (227,7 kB)

< Dziennik nr 33

Dziennik nr 35 >