Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 2002 r. separator

Nr 241

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (252,6 kB)

< Dziennik nr 240

Dziennik dla roku 2003, numer 1 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
2098 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2002 r. wsprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz sposobu wykonywania kontroli wewnętrznej nad przestrzeganiem tych warunków Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2098 (4,2 MB)
2097 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. wsprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2097 (979,0 kB)
2096 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych zdopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2096 (741,7 kB)
2095 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. wsprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci ichromu sześciowartościowego wopakowaniach Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2095 (220,0 kB)
2094 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. wsprawie szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń wjego użytkowaniu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2094 (220,3 kB)
2093 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2093 (1011,9 kB)
2092 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych zasad otrzymywania iwysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2092 (228,3 kB)
2091 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 23 grudnia 2002 r. wsprawie legitymacji służbowych policjantów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2091 (342,3 kB)
2090 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. wsprawie wykazu towarów rolnych, dla których można ustanowić dopłatę do wywozu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2090 (10,0 MB)
2089 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2089 (2,6 MB)
2088 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny, badań laboratoryjnych i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu iterminu wnoszenia tych opłat Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2088 (2,6 MB)
2087 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. wsprawie systemów znakowania mięsa ietykietowania mięsa wołowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2087 (223,7 kB)
2086 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy produkcji, składowaniu i transporcie mięsa mielonego iwyrobów mięsnych niepoddanych obróbce termicznej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2086 (1,4 MB)
2085 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2085 (373,4 kB)
2084 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 2002 r. wsprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2084 (9,1 MB)
2083 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obszaru działania isiedzib okręgowych iobwodowych urzędów miar Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2083 (1,3 MB)
2082 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. wsprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów iusług oraz podatku akcyzowego wimporcie Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2082 (21,4 MB)
2081 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2002 r. ozmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2081 (60,4 kB)
2080 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. wsprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2080 (61,3 kB)
2079 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. wsprawiezaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników zobowiązku pobrania podatku Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2079 (68,0 kB)
2078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2078 (118,5 kB)
2077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. wsprawie sposobu nadawania iwykorzystywania znaku zgodności zPolską Normą Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2077 (394,7 kB)
2076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy celnych Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2076 (496,5 kB)
2075 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2002 r. wsprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii iTelewizji Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2075 (814,1 kB)
2074 Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ozmianie niektórych innych ustaw Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2074 (177,6 kB)
2073 Ustawa z dnia 6 grudnia 2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa medycznego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 2002 pozycja 2073 (67,1 kB)

< Dziennik nr 240

Dziennik dla roku 2003, numer 1 >